Advocaat Sven Mary vraagt vrijspraak van Salah Abdeslam wegens procedurefout

bron: VTM NIEUWS
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Vandaag was de tweede dag van het proces tegen terroristen Salah Abdeslam en Sofien Ayari. Het proces gaat over de schietpartij die plaatsvond in Vorst.

Maandag was de eerste dag van het proces. Salah Abdeslam weigerde enige medewerking en beantwoorde geen enkele vraag. Het enige wat hij zei was dat de zaak hem niet interesseerde, en dat enkel Allah over hem kan oordelen. Zijn advocaat Sven Mary was hier niet van op de hoogte. 

Zijn advocaat vroeg twee uur de tijd vandaag voor zijn pleidooi. Het was al meteen duidelijk dat hij zonder Abdeslam zou komen. Nu is echter bekend geraakt dat Sven Mary pleit voor een vrijlating van de terorristen, wegens procedurefouten. Er zou volgens hem een inbreuk gepleegd zijn op de taalwetgeving, waardoor het hele onderzoek nietig is en Abdeslam vrijuit moet gaan.

Taalwetgeving

Toen het federaal parket een onderzoeksrechter vorderde voor de schietpartij, richtte het die vordering aan de deken van de onderzoeksrechter in Brussel. Concreet betekent dat: aan de onderzoeksrechter met de meeste anciënniteit. Daarop duidde de onderzoeksrechter een andere onderzoeksrechter aan die gespecialiseerd was in terrorismezaken. De vordering was echter opgesteld in het Frans en de deken van de onderzoeksrechter is een Nederlandstalige onderzoeksrechter. Die nam daarop wel een beslissing om een Franstalige gespecialiseerde onderzoeksrechter aan te duiden. Volgens Mary is dat een inbreuk op de wetgeving op het taalgebruik in gerechtszaken. Dat brengt dus ontvankelijkheid van strafvordering mee.