Oproep: "Stook geen hout in haarden of kachels"

bron: Belga
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews/Facebook
De Vlaamse Milieumaatschappij doet opnieuw een oproep om geen hout in haarden of kachels te stoken. De voorbije 24 uur zijn hogefijnstofconcentraties in de lucht gemeten. Dat laat de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) weten. Verwacht wordt dat de concentraties nog tot morgen boven de informatiedrempel zullen uitkomen.

De Vlaamse Milieumaatschappij is dan ook duidelijk. Het adviseert om geen hout te stoken in haarden of kachels. De gemiddelde PM10-concentratie (fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer) is momenteel in heel het land hoger dan 50 µg/m³. Dat is de drempel waarop de bevolking geïnformeerd wordt.

In Vlaanderen is een 24 uursgemiddelde van 68 microgram per kubieke meter gemeten, in Wallonië en in Brussel een gemiddelde van 52 µg/m³. Waarom zijn de fijnstofoncentraties dan verhoogd? Omwille van de lokale uitstoot van luchtvervuiling die door de slechte meteorologische omstandigheden slecht verdund wordt.

Vandaag blijven die omstandigheden nog tijdelijk ongunstig voor de fijnstofconcentratie. Mensen die bijzonder gevoelig zijn aan luchtvervuiling, doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen, zo waarschuwt Ircel.

Geen hout stoken

Intussen roept de Vlaamse Milieumaatschappij op om geen hout te stoken als bijverwarming.  “De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen”, luidt het.

“Bij de verbranding van hout komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof, dioxines en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Deze stoffen zijn slecht voor de gezondheid, zo zorgen PAK voor DNA-schade en zijn daardoor kankerverwekkend. Zowel haarden als kachels dragen bij tot deze schadelijke uitstoot.”