Onderwijskwaliteit bolt achteruit, leraars zijn het ook beu en hebben boodschap voor ouders

door: STS
Leerkracht - leerlingen - klas - onderwijs
Afbeelding bron: Pixabay

De kwaliteit van ons onderwijs blijft erop achteruitgaan. "Onze onderwijskwaliteit daalt al 20 jaar, dat blijkt uit elke peiling en elk onderzoek", liet Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zelfs optekenen.

Wij stelden op onze Facebookpagina de vraag: "Hoe denk jij dat het komt dat de kwaliteit van het onderwijs daalt? Wat moet er volgens jou gebeuren?"

"Ze eerst deftig leren lezen, schrijven en rekenen. De leraar moet zich als leider van de klas opstellen en wat discipline in de groep brengen. Wat minder bemoeienissen van de ouders en de overheid zou ook wel mogen", schrijft Christine.

"Omdat ze niet genoeg Nederlands spreken en dat is de schuld van de ouders", vindt Rosella.

"Ik kan er boekdelen over schrijven. De goede tijd is voorbij. Dit van een gewezen leerkracht praktijk", schrijft Edgard.

"De leerkrachten mogen niet streng optreden, anders krijgen ze met de ouders te maken, met het nodige geweld. En die krijgen nog gelijk ook", zegt Ludo.

"De kwaliteit van de opleiding moet beter, plus de evaluatie moet véél strenger. Iedereen geraakt door, wat de klasleerkracht ook zegt", schrijft Hilde.

"Haal de elektronica weg uit de klas. Dus geen tablet of laptop, maar pen, papier, boeken en hun verstand", stelt Tina voor.

"Simpel. Kijk naar Finland. Maximum vier uur per dag les en de rest van de dag sport en ontspanning. Zodat de hersenen kunnen rusten en veel meer opslaan. Hier is het altijd maar meer, onder stress, lange dagen, veel huiswerk en de hersentjes rusten nooit, waardoor ze minder opslaan", schrijft Bart.

"Ik sta zelf in het onderwijs", zegt Kaat. "Er wordt steeds vaker verwacht dat wij niet enkel les geven, maar ook hun kinderen opvoeden, manieren leren, leren dat huiswerk belangrijk is, hoe ze met sociale media moeten omgaan, hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Ouders moeten beseffen dat kinderen hebben tijd, energie en de nodige opvoeding vergt. Op die manier heeft de school weer tijd om wiskunde, taal,... te geven."

"Eerst opvoeding en respect aan de ouders leren, zodanig dat ze het doorgeven aan hun kinderen", stelt Arlette.

"Misschien teruggaan naar de belangrijkste zaken en geen nutteloze dingen geven. En wat meer ingaan op zaken tegenover het af te ratelen. Meer zoals vroeger: streng met nuttige lessen", stelt Sandy voor.

"Het ligt niet aan het onderwijs, maar aan de verwende kinderen, die bij slechte resultaten hun leraar aanklagen. En aan de ouders, die hen te laks opvoeden en hen te weinig aandacht geven, om dan de schuld van slechte resultaten op het onderwijs te steken", denkt Dirk.

"Klassen per niveau, niet meer per leeftijd. Of degenen die de taal nog niet goed kunnen uit de gewone klassen houden", stelt Patricia voor.

"Het is te betuttelend en er heerst een gebrek aan discipline", vindt Walter.

"Ophouden met het pamperbeleid. Basisleerstof zoals spelling, dt-regels en rekentafels mogen gerust gedrild worden en mee beoordeeld worden over alle vlakken heen", vindt Kim.

"Vroeger vroegen de ouders - in het beste geval - wat de kinderen die dag op school geleerd hadden. Nu vragen ze of het leuk was. Het evenementgehalte is grandioos toegenomen", zegt Peter.

"Na 42 jaar in het onderwijs, op de drempel van mijn pensioen, stel ik vast dat het verdwijnen van normen en waarden dé struikelsteen is. De hoeksteen van de maatschappij is weg. Collega's zeggen wel eens: 'We moeten eerst de ouders weer opvoeden om op te voeden'. Onze jeugd is financieel rijker dan ooit, maar ook emotioneel armer dan ooit", schrijft Valentin.