Annelies Verlinden laat burgemeesters streng optreden: "Overtreders kunnen GAS-boete krijgen"

door: STS
Annelies Verlinden
Afbeelding bron: Photonews

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft via een omzendbrief aan de burgemeesters laten weten dat zij voortaan relschoppers de deelname aan een betoging kunnen verbieden.

"Ik wens op geen enkele manier afbreuk te doen aan het recht op vrije meningsuiting. We kunnen echter niet aanvaarden dat sommigen onder het mom van vrije meningsuiting schade berokkenen aan het openbaar domein of privé-eigendommen, en mensen verwonden", stelt Verlinden (cd&v).

Burgemeesters zullen daarom voortaan aan mensen een individueel preventief betogingsverbod kunnen opleggen.

"Zo hebben de burgemeesters een instrument in handen om relschoppers uit te sluiten van een betoging op hun grondgebied."

"De burgemeester moet het verbod motiveren aan de hand van concrete aanwijzingen die aantonen dat een persoon beoogt rel te schoppen tijdens een geplande betoging. Er moet ook aangetoond worden dat het betogingsverbod nuttig, noodzakelijk en proportioneel is."

GAS-boete

Het betogingsverbod wordt opgenomen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie. Bij een controle kan een agent zo onmiddellijk nagaan of een persoon een betogingsverbod heeft.

"Wie zich ondanks het verbod toch op de betoging bevindt, kan bestuurlijk aangehouden worden. Overtredingen op het betogingsverbod kunnen worden gesanctioneerd met een GAS-boete", waarschuwt de minister.