“Belastingdruk in België nog verhogen blijft niet zonder gevolgen”

door: WVDS
Afbeelding bron: Photonews

De coronacrisis heeft voor een diepe financiële put in de Belgische begroting gezorgd. Er wordt luidop gedacht aan nieuwe belastingen, aan een rijkentaks, maar de belastingdruk in België is al bijzonder hoog, waarschuwt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka.

“De belastingdruk is al hoog in België en nu wordt vanuit sommige hoeken het idee van hogere belastingen geopperd. Als je de belastingen nu nog verder zou verhogen, dan blijft dat niet zonder gevolgen.”

“Er wordt gesproken over rechtvaardige fiscaliteit of vermogensbelastingen, het is zeker zo dat er allerlei scheeftrekkingen zitten in het huidige belastingsysteem. Er is een te grote belastingdruk op arbeid en dat is negatief voor onze economie”, aldus Bart Van Craeynest in gesprek met Redactie24.

“We hebben dan misschien weer te weinig belasting op sommige andere zaken. Je zou dat allemaal beter kunnen organiseren, maar de totale belastingdruk is al vrij hoog als je alles samen neemt.”

“Mensen die pleiten voor rechtvaardige belastingen of rijkentaks, vergeten soms dat de totale belastingdruk al heel hoog is, ook op kapitalen en op vermogens. Niet alle vormen van vermogen worden even zwaar belast, maar de totale belastingdruk op kapitaal is in België ook al bij de hoogste van Europa. Er is niet zo heel veel ruimte om daar nog meer geld te gaan halen.”

Rijken of multinationals

“Er valt zeker iets voor te zeggen om het belastingstelsel te herdenken. Er wordt altijd gewezen naar bepaalde groepen zoals bedrijven, de rijken of de multinationals. Maar als dat er bovenop komt, verhoog je de totale belastingdruk.”

“Meer belastingen kan voor sommigen een makkelijke oplossing lijken. Dikwijls zijn dat dan belastingen die de groep die zij vertegenwoordigen niet te hard raken, maar die totale belastingdruk verhogen is niet zonder risico.”

“We dreigen dat op een bepaald moment wel te voelen. Als multinationals wegtrekken uit België, dan ga je het op die manier wel voelen.