Minimumpensioen verhogen onrealistisch? "Betaalbaarheid van bestaande pensioenen is niet eens rond"

door: WVDS

Bij het opstellen van het regeerakkoord was de verhoging van de minimumpensioenen tot 1.500 euro hét gespreksonderwerp. Op dit moment is echter de betaling van de bestaande pensioenen voor de komende decennia nog niet verzekerd en dus is een verhoging van de pensioenen niet het beste idee, vindt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij VOKA.

 

“Men moet een onderscheid maken tussen eenmalige uitgaven en jaarlijks terugkerende kosten. Er zijn eenmalige uitgaven zoals investeren in bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid. Wanneer men echter beslist om pensioenen te verhogen, moeten die bedragen er elk jaar weer zijn”, kadert Bart Van Craeynest de situatie bij Redactie24.

“In het geval van de verhoging van de minimumpensioenen moet de regering een plan van aanpak opstellen waarin ze toelicht hoe ze deze extra uitgaven op lange termijn gaat kunnen blijven betalen.”

De financiering voor de bestaande pensioenen is nog niet rond

“Een kanttekening die ik bij de verhoging van de minimumpensioenen wil maken, is dat de financiering van de bestaande pensioenen voor de volgende decennia ook nog niet rond is. Met de vergrijzing komen er steeds meer gepensioneerden bij en heel die dynamiek hebben we ook nog niet onder controle, laat staan dat we dan nog bijkomend pensioenen gaan verhogen.” 

“Op dit ogenblik vind ik de verhoging van de minimumpensioenen niet zo’n goed idee. Het kost vrij veel geld, wat je op dit moment beter in andere zaken kan steken. En als men het wil doen, dan zou het moeten kaderen in een aanpak om het systeem van de pensioenen in zijn geheel te hervormen en niet er een onderdeel uitlichten zoals het verhogen van de minimumpensioenen.”

“Ik zou eerder focussen op zaken om het virus onder controle te krijgen en nadenken over hoe we onze economie weer terug kunnen aansterken na de crisis.”