CD&V komt met opvallend wetsvoorstel voor boetes: “Op vraag van lokale politie”

door: BVDO
Politie - Brasschaat
Afbeelding bron: Photonews

CD&V komt bij monde van kamerlid Franky Demon met een wetsvoorstel om de GAS-boetes verder uit te breiden.

Met deze uitbreiding zouden gemeentebesturen meer inbreuken kunnen sanctioneren. Demon geeft daarbij gehoor aan een oproep van de lokale politie.

“CD&V ijvert voor veilige buurten, waar mensen en gezinnen zich gerust en geborgen voelen. Met dit voorstel versterken we lokale besturen in de aanpak van overlast”, zegt Demon in een persbericht. “Gemeenten zullen zelf hun veiligheidsbeleid richten op lokale problematieken en sneller inbreuken aanpakken. Zo gaan we ook straffeloosheid tegen. Lokale besturen en politiediensten zijn vragende partij voor deze uitbreiding van de lijst van gemengde inbreuken.”

De GAS-wet laat gemeenten toe om administratieve sancties te treffen voor inbreuken op hun reglementen of verordeningen. Dit is echter niet mogelijk voor inbreuken waarvoor een wet of decreet al een sanctie of straf voorziet. Op vraag van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie wil CD&V die lijst uitbreiden.

Concreet gaat het om inbreuken als afzetterij en bedrog, het bezit van bepaalde verdovende middelen, inbreuken op de openings- en sluitingsuren en de vergunningsplicht voor nachtwinkels en telecombureaus en het niet kunnen voorleggen van een identiteitskaart bij een verkeerscontrole.

“Stel je voor: een lokaal bestuur van de plaatselijke horeca-uitbaters te horen krijgt dat er een probleem is met tafelschuimerij. Of eigenaars van tankstations doen hun beklag over mensen die niet betalen na te tanken. In die gevallen zullen gemeentebesturen sneller en gerichter maatregelen kunnen nemen tegen lokale problemen van overlast en criminaliteit”, besluit Demon.

Lees al het nieuws in de gratis app van Redactie24