Cd&v wil belangrijke aanpassing aan erfbelasting: "Want dit is niet menselijk"

door: STS
Erfenis
Afbeelding bron: Photonews

Cd&v pleit voor een aanpassing aan de erfbelasting. Meer bepaald voor in het geval dat ouders een minderjarig kind verliezen.

Momenteel is het zo dat ouders die een kind verliezen dat jonger dan 18 jaar is erfbelasting moeten betalen op de nalatenschap.

"Een verplichting die ouders als bijzonder pijnlijk ervaren", stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers van cd&v. "Erfbelasting bij verlies van een kind is niet menselijk."

"Het opgebouwde vermogen is meestal afkomstig van de ouders zelf, die dan belastingen moeten betalen op hun eigen spaarcenten. Of het gaat om een doorgeefschenking die tot bij het kleinkind is geraakt en dan is er al erfbelasting op betaald."

"Ten slotte zal op hetgeen de ouders erven van hun kind later - wanneer zij zelf overlijden - nog eens erfbelasting betaald moeten worden. Ook dat voelt wrang aan", aldus Schryvers.

Het voorstel om ouders altijd vrij te stellen van erfbelasting op de nalatenschap als hun minderjarig kind overlijdt, zal bij het begin van het volgende parlementair jaar in het Vlaams Parlement besproken worden.