CD&V'er Eric Van Rompuy maakt Vivaldi-coalitie met de grond gelijk en is hard voor zijn partij

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Eric Van Rompuy, voorzitter van de CD&V-senioren, heeft in een boodschap op Facebook bijzonder hard uitgehaald naar de Vivaldi-coalitie. 

Hij begint met zijn verontwaardiging uit te drukken over de versoepeling van de coronamaatregelen op een moment dat de coronacijfers stijgen, maar hij neemt toch vooral de vorming van de Vivaldi-regering bijzonder zwaar op de korrel.

Volgens Van Rompuy bestaat niet het minste vertrouwen tussen de 7 Vivaldi-partijen. "De Bouchez-saga van deze week wijst erop dat er geen enkel vertrouwen bestaat tussen de 7 partijen van de zgn. Vivaldi-coalitie terwijl dit land een krachtdadige Regering nodig heeft en dit op alle terreinen. De discussie gaat nu om de post van Eerste Minister maar om wat te doen?"

Daarnaast klopt volgens hem het financiële plaatje niet. "Het voorliggende principeakkoord staat bol van de algemeenheden, vaagheden en niet becijferde intenties die de kiemen inhouden van permanente conflicten. De Nationale Bank verwacht voor 2021 een overheidstekort van minimaal 7% van het bbp of nagenoeg 30 miljard en een overheidsschuld van 120%."

Wie gaat pensioenen en gezondheidszorg morgen betalen?

"Ik lees in de pers dat de Vivaldi-partijen het eens zouden zijn om elk jaar in de periode 2021-2024 elk jaar een vaste budgettaire inspanning te leveren van 0,1% per jaar of ongeveer een half miljard per jaar. Niemand vraagt dat vandaag op morgen het begrotingsevenwicht wordt hersteld maar aan dat ritme kan het nog een eeuwigheid duren en loopt de schuld verder op."

"Wie gaat onze pensioenen en gezondheidszorgen morgen blijven betalen? Men doet allerhande lovenswaardige beloftes o.m. inzake koopkracht, pensioenen, hogere sociale uitkeringen en fiscale stimuli voor de lage lonen maar cijfers hierover variëren van 4 tot 10 miljard euro extra-uitgaven die nergens worden gecompenseerd binnen de begroting."

 

Van Rompuy begrijpt niet dat CD&V meestapt in Vivaldi. "Liberalen en socialisten delen de lakens uit in Vivaldi maar wat zal de herkenbare rol zijn van CD&V? We riskeren meegesleurd te worden in een trein waar niemand weet waar hij naartoe gaat."

"We zijn electoraal blijkbaar te zwak geworden om de leiding te nemen van een regeringsvorming maar moeten we ons profielloos laten verdampen in een 7 partijen regering waar wij slechts een kleine speler zullen zijn en dit onder leiding van Alexander De Croo (wiens partij nog kleiner is dan wij)?"