Frank Vandenbroucke dreigt met boetes: "We tolereren dat niet langer en de politie zal op de hoogte zijn"

door: STS
Frank Vandenbroucke
Afbeelding bron: Photonews

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Sp.a) zegt dat de politie binnenkort op de hoogte gebracht zal worden over mensen die terugkeren naar België en zich niet laten testen.

"Testen is niet enkel een bescherming voor wie je test, het is een beschermingsmaatregel voor de hele bevolking. Het is zoals een snelheidsbeperking op een autostrade. En op een bepaald moment moet je kunnen zeggen dat als je verwacht dat mensen die uit het buitenland komen zich laten testen, dat dat een verplichting is en dat je dat gaat controleren en handhaven. En wie er zijn voeten aan veegt, die ga je sanctioneren."

"De waarheid gebiedt ons te zeggen dat dit vandaag niet gemakkelijk mogelijk is, om allerlei redenen. We gaan dat niet langer tolereren. We gaan er tegen ten laatste 1 april, dus voor de paasvakantie, voor zorgen dat de informatie over mensen die uit het buitenland komen, zich moeten laten testen en dat niet doen, rechtstreeks beschikbaar zal zijn voor de politie."

"Als mensen niet doen wat ze moeten doen, zoals zich laten testen, zal de politie geïnformeerd zijn, kunnen optreden en boetes opleggen. Zodanig dat we niet meer aan de vele goede mensen die zich aan de regels houden moeten zeggen: er zijn er die de kantjes vanaf lopen en het is moeilijk om ze te sanctioneren. Dat willen we niet langer meemaken."