Gwendolyn Rutten in alle staten: "Een drama, voor ons allemaal"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten (Open Vld) trekt aan de alarmbel over de tanende kwaliteit van het Vlaamse onderwijs.

"Het Vlaamse onderwijs verkeert in een grote crisis. Vlaanderen zakt in sneltempo in meerdere internationale rangschikkingen", klinkt het in een rapport van de Commissie Beter Onderwijs.

"Er komen steeds meer alarmerende berichten vanop de werkvloer. Het basiskennisniveau van veel leerlingen voor rekenen, schrijven en lezen gaat erop achteruit. De prestatiekloof tussen kinderen onderling blijft groot."

"De maatschappelijke waardering voor het beroep van leraar daalt, waardoor te weinig jongeren voor een job in het onderwijs kiezen. Scholen in centrumsteden kampen met bijzondere uitdagingen."

"Jonge leerkrachten lijken niet voorbereid te zijn op de complexe taak die hen wacht en sommige leerkrachten met heel veel ervaring raken ontmoedigd omdat ze het eigenaarschap van het lesgeven meer en meer kwijt geraken en de planlast hand over hand toeneemt."

Ben Weyts

Bovendien raakte woensdag bekend dat leerlingen van het zesde leerjaar lager scoren op wiskunde dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit peilingstoetsen die bij 6.163 leerlingen uit 230 basisscholen werden afgenomen.

"Er is een vertekening door de coronacrisis - we betalen een prijs voor de collectieve schoolsluitingen. Maar we mogen niet alles toeschrijven aan corona en we mogen hier ook geen vrede mee nemen. Wiskunde is essentieel en deze resultaten zijn alarmerend," zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Gwendolyn Rutten

"Het Vlaamse onderwijs is in vrije val: slechte resultaten, dalende kwaliteit, te weinig leerkrachten, te weinig plaats… Een drama, voor ons allemaal", stelt Gwendolyn Rutten op sociale media.

"Het draaiboek Beter Onderwijs ligt er. Waarop wacht men? Tot het volgende 'alarmsignaal'?"