Kamerlid Demon wil verandering bij CD&V zien: “Met scherpe meningen komen”

door: WVDS
Franky Demon
Afbeelding bron: Photonews

Op 11 december vindt het vernieuwingscongres van CD&V plaats onder de noemer ‘Power On’. Het wordt een belangrijk moment voor de toekomst van de partij, benadrukt CD&V-Kamerlid Franky Demon.

“Ik denk dat het congres wel belangrijk is. Het is al een hele tijd geleden dat we nog een congres gehad hebben. In een dynamische partij zoals de onze kunnen standpunten en meningen in de loop van de tijd veranderen, wat goed is.” 

“En met het congres zullen er toch enkele zaken scherp gezet moeten worden, en moeten we duidelijk stellen: ‘dit is waar we voor gaan bij CD&V’”, vertelt Franky Demon aan onze redactie.

“Het is jammer dat het congres een digitaal gebeuren zal worden, want een fysiek debat kan je scherper voeren. Ik verwacht dat het congres een start zal zijn om met duidelijke en scherpe meningen naar buiten te komen.”

Drie klemtonen

Franky Demon benoemt welke accenten hij graag zou leggen. “Voor mij zijn er altijd drie dingen belangrijk geweest. Ik vind dat we onze klemtoon een stuk moeten leggen op veiligheid, de mensen verwachten dat van ons.” 

“Ten tweede alles wat te maken heeft met gezondheid. Onze partij is altijd sterk geweest in alles wat te maken heeft met onder meer ziekenhuizen en thuiszorg. En ten slotte alles wat te maken heeft met het inkomen van de mensen, want als je geen deftig inkomen hebt, kan je ook moeilijk leven. In mijn ogen zijn dat de belangrijkste zaken om op in te zetten.”

“De scherpte moeten we overal terug kunnen vinden bij CD&V. Ook aan de onderhandelingstafel moet die scherpte terugkeren: ‘Het is zo en geen afkooksel’.”