Transmigranten hangen niet alleen rond op snelweg: "Zorgen voor overlast bij bewoners"

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews

In Vlaams-Brabant heeft men een probleem met de transmigranten. Je vindt ze meestal op de zogenaamde ‘snelwegparkings’.

Vandaag was er provinciaal overleg in Vlaams-Brabant. Er werd besproken hoe men dit probleem nog beter kan aanpakken.

Transmigranten begeven zich naar parkings langs de snelwegen om als verstekelingen in vrachtwagens de oversteek naar Groot-Brittannië te maken, en dit creëert problemen op vlak van overlast en onveiligheid.

"Met dit provinciaal overleg blijven we met verschillende partners zoeken naar oplossingen”, klinkt het bij gouverneur Jan Spooren. 

“Ik hoor van burgemeesters en korpschefs dat de problemen zich niet beperken tot de parkings op zich, maar zich ook voordoen in de dorpskernen en omliggende  woonwijken. Daarom blijft een brede, gecoördineerde aanpak door de bestuurlijke autoriteiten en de politie noodzakelijk."  

Tags