Vlaams Belang vindt het ongehoord: "Die boetes worden niet betaald"

door: STS
Politiecontrole - vrachtwagen
Afbeelding bron: Photonews

Vlaams Belang is iets opgevallen: buitenlandse transportfirma's krijgen veel meer boetes voor het niet naleven van de kilometerheffing dan hun Belgische collega's. Een groot deel van die boetes blijft echter onbetaald.

Van de 31.759 boetes voor deze overtreding werden er in 2020 7.823 (24,6%) opgelegd voor een Belgisch voertuig en 23.936 (75,4%) voor een buitenlands voertuig.

Een en ander blijkt uit recente cijfers die Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul van VB opvroeg bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

"Met de inning van de buitenlandse boetes loopt het duidelijk mank. 35% van de boetes na overtredingen door buitenlandse vrachtwagens blijft nog onbetaald. Er moet extra ingezet worden op de inning", aldus Ryheul."

"De Vlaamse regering werkt anders in de hand dat onze eigen vervoersfirma's nog een extra concurrentieel nadeel hebben. Er moeten onmiddellijke inningen komen van achterstallige boetes. Vrachtwagens van bedrijven die niet betalen, moeten eventueel in beslag genomen worden."