"Werkgelegenheid en overheidsfinanciën zwaar onder druk": 130.000 jobs in private sector op de helling

door: MRO

Nu de zomervakantie bijna voorbij is, heeft Voka bij meer dan 1.100 Vlaamse bedrijven gepeild naar hun situatie sinds de coronacrisis. Daaruit blijkt dat het economisch herstel langzamer zal gaan dan gevreesd. Nog steeds lijden meer dan 7 op 10 bedrijven omzetverlies en zelfs voor 2021 wordt ingeschat dat men slechts 90% van de pre-coronaomzet zal behalen.

"We blijven dus steken in de zogenaamde '90%-economie. Dat onze economie zo traag recht krabbelt, zet onze werkgelegenheid en overheidsfinanciën zwaar onder druk", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De onrustwekkende herstelcijfers geven volgens Voka aan dat er snel politieke actie nodig is om de economische teloorgang te stoppen. De verminderde omzet weerspiegelt zich immers ook in de tewerkstellingscijfers. Zowat 5% van de jobs staan op de helling, goed voor 130.000 jobs in de private sector. Dat is bovendien zonder de faillissementen van zelfstandigen gerekend.

"Er is snel een volwaardige regering met sterke meerderheid nodig die de nodige relancemaatregelen neemt. De economie blijft noodgedwongen op een laag pitje draaien, de politiek heeft geen excuses meer om niet voluit voor oplossingen en hervormingen te gaan."