Bart De Wever ergert zich dood: "Wie kon werken maar het niet deed, werd voorbije jaren fors beloond"

door: STS
Bart De Wever
Afbeelding bron: Photonews

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt dat er te weinig financieel verschil is tussen werken en niet werken.

"De regering voert vooral een beleid voor niet-actieven. Werkbekwamen die ervoor kiezen thuis te blijven, werden de voorbije jaren fors beloond", stelt De Wever op LinkedIn.

"Werkloosheidsuitkeringen en leeflonen werden stevig verhoogd, en dat bovenop de automatische indexeringen én bovenop de extra uitkeringen uit de welvaartsenveloppe, een erfenis uit de vorige spilzieke paars-groene regering-Verhofstadt I."

"Op het einde van de legislatuur van De Croo zal het uitkeringsbedrag voor een leefloongerechtigde ruim twaalf procent toegenomen zijn bovenop de index."

"Ook de minimale werkloosheidsuitkeringen, die hoofdzakelijk getrokken worden door langdurig werklozen, verhoogden met tien procent. Eveneens bovenop de index."

"Samen met de invoering van ruimere sociale tarieven voor energie, mobiele telefonie en vele andere uitkeerposten, zorgde dit kwistige beleid ervoor dat veel mensen het niet meer opportuun vinden om nog te gaan werken. Het verschil tussen werken en niet werken is gewoon te klein, of zelfs ronduit negatief."