X op identiteitskaart bij wie zich geen man of vrouw voelt: Een goed idee?

door: WVDS
identiteitskaart
Afbeelding bron: Photonews

De regering zal werk maken van een genderneutrale registratie op de identiteitskaart. Er wordt gedacht om naast ‘M’ voor mannen en ‘V’ voor vrouwen, ‘X’ in te voeren voor non-binaire personen. Is dit een goede oplossing? We legden de vraag voor aan voormalig rector van de KU Leuven Rik Torfs en aan moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UAntwerpen/UGent).

 

“Op dit punt ben ik radicaal. Liefst helemaal geen geslacht op de identiteitskaart, dan kan er van enige stigmatisering geen sprake zijn. Met een X nog altijd wel”, vindt Rik Torfs.

“Ik vind dat de overheid zich niet hoeft in te laten met het geslacht van mensen. Het is ook voor huwelijken niet nodig, die vinden plaats tussen twee personen, hun geslacht is daarbij onbelangrijk. Kortom, hou het geslacht privé, het hoeft uiteraard ook niet altijd hetzelfde te blijven en hangt af van ieders individuele beslissing.”

“Ik besef wel dat deze aanpak een aantal politieke maatregelen zoals quota voor bepaalde groepen bemoeilijkt, maar de vrije, private keuze van het individu lijkt mij belangrijker.”

Tegemoetkomen aan de realiteit

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck wijst erop dat de overheid hiermee een poging doet om tegemoet te komen aan een bepaalde realiteit die bestaat in de maatschappij. “Of je dat nu graag hebt of niet: Er zijn mensen die niet helemaal passen in het binaire man-vrouw systeem.”

“De overheid zegt niet dat ze de geslachten niet meer aanvaardt of dat man, vrouw verdwijnt. Men voegt de ‘X’ toe om tegemoet te komen aan een vraag van een minderheidsgroep die zich niet ondubbelzinnig man of vrouw voelt.” 

“Daar valt wel iets over te zeggen. Je creëert een gevoel van gelijkheid bij een groep van mensen die zich nu ongelijk behandeld voelt zonder dat je andere mensen in hun persoonlijke belangen raakt.”

Net zoals Rik Torfs denkt ook Patrick Loobuyck luidop aan de optie om het geslacht niet te vermelden op de identiteitskaart. “Men zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om het geslacht weg te laten, zoals men dat in Nederland wil gaan doen. Op een identiteitskaart kunnen ook sommige elementen herkenbaar en toegankelijk blijven voor de overheid, zonder dat ze zichtbaar zijn op de kaart. Een andere mogelijkheid is om de bevolking te laten kiezen of ze hun geslacht al dan niet op hun identiteitskaart willen zetten.”

Minderheidsgroepen willen op gelijke voet behandeld worden

“Men heeft lang gedacht dat je bepaalde minderheidsgroepen gewoon kan ‘tolereren’, in de betekenis van: we weten dat bepaalde fenomenen bestaan, maar we houden het stil, je moet er niet mee naar buiten treden.” 

“Wanneer je zelf in de rol gaat staan van een bepaalde minderheidsgroep en je krijgt het gevoel ‘ik word getolereerd’, dan klinkt dat denigrerend. Dat is niet wat je wil. Minderheidsgroepen willen niet ‘getolereerd worden’ maar op voet van gelijkheid worden behandeld en gerespecteerd.”

“Om dat te bewerkstelligen zie je dat er vanuit allerlei minderheidsgroepen de vraag komt om de diversiteit  meer zichtbaar te maken. Zo’n maatregel waarbij je het geslacht uitbreidt op een paspoort, kan daar een middel toe zijn. Het geeft personen met een niet-binaire genderidentiteit het gevoel dat ze op voet van gelijkheid meetellen. Dat is de dynamiek die binnen die minderheidsgroepen speelt”, besluit Patrick Loobuyck.