Binnen aantal jaren verplicht nieuw rijbewijs voor iedereen: Mag je het oude bewaren?

door: STS
Rijbewijs
Afbeelding bron: STS

Alle bestuurders zullen een plastic rijbewijs in de vorm van een bankkaart moeten hebben tegen het jaar 2033. Maar mag je je oude, papieren rijbewijs houden wanneer je een nieuw exemplaar aanvraagt?

"Een rijbewijs is ook een identiteitsdocument en is in die zin dus fraudegevoelig", vertelde Thomas De Spiegelaere, woordvoerder van de FOD Mobiliteit en Vervoer, op Radio 2.

"Er is de mogelijkheid dat een duplicaat door andere mensen gebruikt kan worden. Of stel je maar eens voor dat je na een veroordeling door een rechter je rijbewijs moet inleveren en je dan toch nog ergens een rijbewijs in een schuif hebt liggen, dat je dan kan gebruiken. Dat is helemaal niet de bedoeling."

"Het grote verschil met het internationale paspoort, waar bij vervanging een stuk van wordt afgeknipt, is dat dat een geldigheidsduur heeft, waarna het niet meer geldig is. Dat geldt niet voor rijbewijzen, maar ook niet voor inschrijvingsbewijzen van auto's, of nummerplaten."

"Dat zijn allemaal zaken die als je ze niet meer wil gebruiken of wil inruilen, moeten ingediend worden, waarna ze effectief vernietigd worden. Het is een extra veiligheidsmaatregel om fraude te voorkomen."

Tags rijbewijs