Opgelet aan de schoolpoort: "Zij mogen overtredingen aangeven bij de politie"

door: STS
Verkeer - school - zone 30
Afbeelding bron: Photonews

Donderdag is het 1 september en gaat het nieuwe schooljaar van start. VAB-Rijschool roept op tot voorzichtigheid in de buurt van de schoolpoorten.

"Bestuurders moeten altijd voorzichtig zijn voor kinderen in het verkeer en zeker in de buurt van scholen. Dat geldt extra tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar", klinkt het.

"Heel wat kinderen gaan na lange tijd weer de baan op en sommigen doen dat voor de eerste keer. Wees daarom anticiperend."

"Het is de taak van bestuurders om te beseffen dat kinderen onervaren verkeersdeelnemers zijn en dus soms onverwachte bewegingen maken, net zoals het de taak is van ouders om te wijzen op regels en gevaren."

VAB-Rijschool wijst op de snelheidslimiet bij scholen (30 km/u) en het feit dat mensen op het zebrapad altijd voorrang hebben.

Opzichters

Maar hoe zit het juist met de gemachtigde opzichters aan de zebrapaden ter hoogte van scholen?

"Zij zijn bevoegd om groepen kinderen veilig te laten oversteken en hebben daarvoor een opleiding gevolgd", klinkt het.

"Het zijn geen bevoegde personen en kunnen dus geen bevelen geven, geen verkeer regelen en geen bekeuringen uitschrijven. Wel mogen ze overtredingen aangeven bij de politie. Gemachtigde opzichters mogen wel aanwijzingen geven die je als bestuurder moét opvolgen."