Parket kondigt strengere aanpak aan: "Politie trekt je rijbewijs meteen voor 15 dagen in"

door: STS
Politie - politiecontrole
Afbeelding bron: Photonews

Het parket van Oost-Vlaanderen kondigt aan dat er voortaan altijd streng zal opgetreden worden tegen gsm-gebruik achter het stuur.

"We hebben een omzendbrief overgemaakt aan de politiediensten waarin de volgende richtlijnen staan", klinkt het.

"Als de politie vaststelt dat bestuurders van in beweging zijnde, gemotoriseerde voertuigen, ongeoorloofd gebruik maken van mobiele apparaten, dient er contact te worden opgenomen met de parketmagistraat met het oog op de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor een termijn van 15 dagen, indien het gebruik gepaard gaat met verkeersonveilig gedrag, en/of wanneer de overtreder een professionele chauffeur is, en/of wanneer er sprake is van recidive door de bestuurder."

"Voor alle andere vaststellingen zal, zoals voorheen, principieel een onmiddellijke inning worden aangeboden."

Volgens Vias Institute houdt 8% van de dodelijke ongevallen verband met het gebruik van gsm’s achter het stuur, wat naar schatting zou leiden tot een vijftigtal doden en circa 4.500 gewonden per jaar.