Steeds meer ongevallen met speedpedelecs: "Dit moet er dringend gebeuren"

door: STS
Speedpedelec
Afbeelding bron: Photonews

Het aantal ongevallen met speedpedelecs neemt zienderogen toe. Vorig jaar waren het er 658 in totaal.

Speedpedelecs worden steeds populairder en duiken steeds vaker op in het verkeer. Dat gaat gepaard met een toename van het aantal ongevallen met deze snelle fietsen.

In 2022 waren er 658 ongevallen met speedpedelecs, ten opzichte van 155 in het jaar 2018. Een flinke stijging.

“Ten eerste moeten er brede, mooie fietspaden komen, die verschillende soorten fietsen aankunnen: gewone fietsen, bakfietsen, koersfietsen en soms speedpedelecs", vertelde Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) aan Focus-WTV.

"Maar in een zone 30 mag een speedpedelec nu op het fietspad rijden. Wij denken dat ze daar beter op de rijweg kunnen rijden."

Cursus

"Het is ook belangrijk dat er bij de aankoop van een speedpedelec een korte cursus gegeven wordt, om de gevaren ervan te leren kennen."

"Er zou ook een campagne kunnen komen van de overheid, niet gericht op alle fietsen, maar specifiek op de speedpedelec."