Huisartsen krijgen belangrijke oproep over bijwerkingen coronavaccin: "Deze bijwerkingen zeker melden"

door: STS
vaccin
Afbeelding bron: Shutterstock.com

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een brief gestuurd naar de huisartsen. Er wordt gevraagd om eventuele bijwerkingen van de boosterprik te melden.

"De veiligheidseisen voor de vaccins zijn zeer hoog. Het is niet uitgesloten dat deze vaccins, zoals alle andere geneesmiddelen, bijwerkingen kunnen veroorzaken, ongeacht de leeftijd van de gevaccineerde persoon", schrijft het FAGG.

"Geneesmiddelenbewaking beoogt het opsporen, analyseren en voorkomen van bijwerkingen. Dit is één van de belangrijkste taken van het FAGG, waar een huisarts actief aan kan deelnemen door bijwerkingen te melden."

De artsen worden gevraagd om de volgende bijwerkingen zeker te melden.

  • Ernstige bijwerkingen die hebben geleid tot:

            - een levensbedreigende situatie of overlijden

            - een ziekenhuisopname of een verlengde ziekenhuisopname

            - een aangeboren afwijking of een andere medisch belangrijke gebeurtenis

  • Nieuwe en/of onverwachte bijwerkingen: bijwerkingen waarvan de aard, de ernst en/of de evolutie niet overeenkomt met hetgeen in de ‘samenvatting van de kenmerken van het product’ (SKP) en in de bijsluiter vermeld wordt.
  • Bekende bijwerkingen waarvan de frequentie, de ernst of de uitkomst abnormaal is. Bekende bijwerkingen zijn terug te vinden in de SKP.