Meer besmettingen bij jongeren: Daarom volgen zij de coronamaatregelen minder goed op

door: MRO
jongeren met een mondmasker op de speelplaats op school
Afbeelding bron: Photonews

Sinds maart is de manier waarop we (samen)leven drastisch veranderd. De coronamaatregelen bepalen wat we nog wel en niet meer mogen doen. Dit heeft vooral een grote impact op het welbevinden bij jongeren.

Bij volwassenen treedt er een coronamoeheid op, in die mate dat nog amper 1 op 3 ten volle overtuigd is om de coronamaatregelen vrijwillig na te leven. Bij jongeren is de situatie wellicht nog meer uitgesproken. Dat stelt professor motivatiepsychologie Maarten Vansteenkiste (UGent) in gesprek met Redactie24.

“We bevragen zelf enkel jongvolwassen maar geen jongeren in de motivatiebarometer. Maar ik veronderstel dat die resultaten voor jongeren nog meer uitgesproken zullen zijn."

"Sinds het begin van de crisis blijken jongvolwassenen minder gemotiveerd en ervaren zij al meer last met deze situatie. Hun psychologische basisbehoeften van relationele verbondenheid en autonomie raken bij hen sterker gefrustreerd.“

“Dit zou voor jongeren nog wel eens meer het geval kunnen zijn. Als adolescent groei je op tussen vrienden. Zij willen vrij zijn om keuzes te maken en om af te spreken met vrienden in groep. In die fase zijn zij bezig om hechte vriendschapsbanden ten volle te ontwikkelen. Als volwassene heb je al hechtere vriendschappen waarop je kan terugvallen.”

Jongeren leven in groep

“Jongeren zijn meer gewoon om zich in groepsverband te bewegen, zoals op school, in sportclubs en jeugdbewegingen. Cruciaal voor hun gevoel van verbondenheid is om met die leeftijdsgenoten te kunnen afspreken en zelf ook de keuzes te kunnen maken over wat ze doen en laten. Dus zij lijden nog meer onder de crisis omdat hun tekort aan basisbehoeften tot meer frustraties leiden.” 

Verzet

“Wat we weten is dat behoeftefrustratie het welbevinden onderuithaalt en kan leiden tot angst en depressieve klachten. Sommigen gaan ook proberen om hun bedreigde vrijheid te herwinnen. Signalen daarvan zijn revolteren, en het in vraag stellen van de noodzaak van het volgen van de maatregelen. Ze gaan in verzet tegen de maatregelen.”