Politie wordt strenger: 'Metéén boete voor wie zich daar niet aan houdt'

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

De nieuwe maatregelen tegen het coronavirus die door de regering werden afgekondigd, zijn nu van kracht. De politie zal erop toezien dat ze nageleefd worden.

Daarbij lijkt de tijd van sensibilisering voorbij; wie de maatregelen niet naleeft, kan zich meteen aan een boete verwachten.

De politie zal met name controleren of mensen wel een mondmasker dragen op het openbaar vervoer, of de cafés wel om 23.00 uur sluiten en of mensen zich aan het samenscholingsverbod (niet meer dan vier personen) houden.

"We gaan niet langer sensibiliseren, de mensen zijn nu wel voldoende op de hoogte. En dus gaan we meteen optreden", waarschuwde Nico Paelinck, korpschef van de politiezone Westkust, op Radio 1.