CD&V wil veel gemakkelijker DNA laten afnemen: “Voor slachtoffers en nabestaanden”

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews

CD&V heeft een wetsvoorstel ingediend om onderzoeksrechters toelating te geven om DNA-afnames te bevelen als een strafonderzoek op een dood spoor dreigt te belanden. 

DNA-onderzoek zorgde in het verleden al vaak voor een doorbraak in gerechtelijk onderzoek. "Vele zaken komen door de strenge wetgeving over DNA-afnames op een dood spoor te zitten. Soms blijven gevaarlijke misdadigers zo op vrije voeten”, zegt Servais Vanherstraeten die het wetsvoorstel indiende. 

“Bovendien bemoeilijkt dit het verwerkingsproces van slachtoffers of nabestaanden. Bij zeer ernstige misdrijven, zoals verkrachtingszaken, terrorisme of mensenhandel, lijkt het ons daarom opportuun om de mogelijkheden van de onderzoeksrechter om DNA-stalen te bevelen uit te breiden." 

De wet vereist vandaag een aanwijzing van rechtstreekse betrokkenheid van een persoon voor een bevel tot afname. Het voorstel van CD&V wil de wet in geval van zware misdrijven versoepelen, zij het onder strikte voorwaarden. 

"Ons voorstel is geen vrijbrief om de rechten van individuen in te perken," gaat Verherstraeten verder. "Een bevel voor een DNA-staal moet nog steeds aan strikte criteria voldoen. Uiteraard houden we de waarborgen van het individu in dit alles steeds voor ogen. Bovendien kan een weigering van een DNA-staal op zich niet leiden tot verdenking."