Daders lynchpartij niet naar gevangenis: “Geen zinnig mens kan dit vatten”

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews

Het Vlaams Belang is allerminst te spreken over de vrijlating van een viertal pas veroordeelde criminelen die samen een monsterachtige moord pleegden. 

“Een zoveelste voorbeeld van de straffeloosheid die hier heerst”, zegt Kamerlid Katleen Bury (Vlaams Belang). “We leven tenslotte in een paradijs voor criminelen, waar alles erop gericht is om effectieve gevangenisstraf te vermijden.” 

Afgelopen maandag werden vier daders van een gruwelijke lynchpartij veroordeeld door het Brusselse Assisenhof. De feiten waaraan ze zich schuldig maakten dateren van 2009 en speelden zich af binnen een radicaal-islamitische jongerenbende, bestaande uit een predikant met een aantal jonge criminelen als volgeling. 

Wanneer er binnen de bende op gegeven ogenblik een ruzie ontstond, kwam er een strafexpeditie tot stand die uitmondde in een bloederige moord in het Brusselse Terkamerenbos. Het slachtoffer, ene Jean-Marie Monzibilia, een notoir lid van de gewelddadige Brusselse stadsbende Black Demolition, werd daags nadien teruggevonden. Het aangezicht onherkenbaar verminkt met houten knuppels, een oor afgesneden en er werden delen van zijn lichaam verbrand. 

Gelet op de ernst van het gebeurde, viel de strafmaat voor het viertal uiterst licht uit: gevangenisstraffen variërend tussen drie en vijf jaar. “De veroordeelden hoeven zelfs geen gevangenisstraf uit te zitten”, aldus Bury.

Pijnpunten bij Justitie 

“En deze keer niet wegens een of andere vormfout, of omdat er geen celruimtes meer vrij zouden zijn. Neen, deze keer omdat de daders, op eentje na dan, een blanco strafregister hebben en omdat ze onredelijk lang op hun proces hebben moeten wachten.” 

Voor het Vlaams Belang is het onaanvaardbaar dat het trage malen van de gerechtelijke molen tot dergelijke straffeloosheid leidt. “Dat lange wachten op het proces mochten de daders overigens in alle vrijheid doen.” 

“Het grootste pijnpunt van Justitie ligt in de ongeloofwaardige of soms zelfs afwezige uitvoering van de opgelegde straffen”, aldus nog Bury. “Na dergelijke feiten is het voor geen zinnig mens te vatten dat zelfs de uitermate milde gevangenisstraffen niet zullen worden uitgezeten. De enige boodschap die hier wordt gegeven is dat de straffeloosheid regeert.” 

Ondanks het lakse strafbeleid van de laatste decennia blijft het Vlaams Belang geloven in de noodzaak en de doeltreffendheid van de vrijheidsstraf. “Niet alleen voor de gedetineerde zelf, maar vooral voor de hele samenleving. Deze moet beschermd worden tegen personen die tot dit soort daden in staat zijn.”