Het KMI stelt zijn nieuwe Klimaatrapport voor: Grotere kans op extreme weersomstandigheden

door: WVDS
klimaatrapportcover
Afbeelding bron: KMI

“Het “Klimaatrapport 2020: van klimaatinformatie tot klimaatdiensten” bundelt de meest recente resultaten van onze klimatologische waarnemingen en ons klimaatonderzoek. Hiermee willen we wetenschappers, beleidsmakers en het grote publiek informeren over de wetenschappelijke kennis omtrent het waargenomen en toekomstige klimaat in België”, legt Rozemien De Troch uit, de coördinator van het rapport.

Het KMI-Klimaatrapport is een update van het voorgaande ‘Oog voor het klimaat’-rapport van 2015 en geeft een antwoord op heel wat vragen rond klimaatverandering in België. Daarnaast gaat het rapport ook over hoe de wetenschappelijke expertise van het KMI de basis van kwaliteitsvolle en betrouwbare klimaatdienstverlening aan het publiek en de overheid kan zijn. 

Het KMI: weer én klimaat 

“Het grote publiek kent het KMI vooral van het weer. Maar ons wetenschappelijk onderzoek, waarbij continuïteit en innovatie centraal staan, richt zich ook op klimaat. Zo zetten onze wetenschappers zich dagelijks in voor een beter begrip van de mechanismen van klimaatverandering, de analyse en interpretatie van onze klimatologische gegevens en de verbetering van ons klimaatmodel”, stelt Daniel Gellens, directeur van het KMI.

Klimaatopwarming en meer extreem weer

De analyse van klimatologische waarnemingen is cruciaal voor een goed begrip van de klimaatverandering zowel op globale als regionale of lokale schaal. Zo vertonen de globale waarnemingen van de temperatuur voor 2019 een gemiddelde toename van ongeveer 1,1 graden ten opzichte van de pre-industriële periode 1850-1900. Bovendien was juli 2019 globaal de warmste maand sinds het begin van de waarnemingen zo’n 140 jaar geleden.

Ook in de KMI-waarnemingen te Ukkel en voor heel België is de opwarming duidelijk zichtbaar sinds het midden van de 20e eeuw. “In Ukkel werden de zes warmste jaren waargenomen na 2005, en ligt de gemiddelde temperatuurtoename voor 2019 boven 2,5 graden ten opzicht van de periode 1850-1900”, verduidelijkt Rozemien De Troch.

De klimaatopwarming vergroot bovendien de kans op het voorkomen van extreme weersomstandigheden waaronder hittegolven. Tijdens de laatste week van juli 2019 bijvoorbeeld kende West-Europa een hittegolf met ongekend hoge temperaturen boven de 40 graden. Extreem hoge temperaturen die in België nooit eerder gemeten werden.

Nood aan gedetailleerde en betrouwbare klimaatinformatie

De klimaatproblematiek staat zowel internationaal als nationaal hoog op de agenda en is een veelbesproken onderwerp. In België is er een grote vraag naar gedetailleerde, kwantitatieve, betrouwbare en consistente klimaatinformatie- en diensten, in het bijzonder omtrent de te verwachten klimaatverandering en de gevolgen. 

“Om aan deze noden te voldoen, is het noodzakelijk om op Belgisch niveau een structureel kader voor klimaatonderzoek en -diensten te financieren waarbij de samenwerkingsverbanden met de verschillende gewesten en gemeenschappen, zowel op beleids- als onderzoeksniveau, worden vastgelegd”, zegt Daniel Gellens. 

“Zo kan het rapport samen met de samenvatting gebruikt worden als beleidsondersteunend hulpmiddel in de context van adaptatie- en mitigatiemaatregelen die nodig zijn om een antwoord te bieden aan de klimaatcrisis”, besluit Rozemien De Troch.