Belangrijk natuurfenomeen dreigt te verdwijnen: Extremere zomers én winters op komst?

door: STS
hitte hittegolf zon
Afbeelding bron: Shutterstock.com

Een nieuwe studie stelt dat de Golfstroom, die helpt zorgen voor een gematigd klimaat, gedurende de komende decennia zou kunnen stilvallen. In het slechtste geval zou dat in 2025 al het geval kunnen zijn.

De Golfstroom zorgt ervoor dat er warm water vanuit de Golf van Mexico richting de Atlantische Oceaan stroomt. Het warme water koelt dan af, zakt dieper en verplaatst zich naar het zuiden. Zo draagt de Golfstroom bij aan een gematigd klimaat in onze contreien.

Maar volgens een Deense studie gaat het fenomeen stilvallen, ergens tussen 2025 en 2095. Dat zou het klimaat bij ons danig veranderen, met extremere zomers én extremere winters tot gevolg.

"Er is vandaag heel wat te doen over de Golfstroom en het verdwijnen ervan. Enige nuance en rust is dan wel op zijn plaats", reageert NoodweerBenelux op X, het voormalige Twitter.

"De Golfstroom mag dan wel minder prominent aanwezig zijn, het is niet zo dat deze plots vanaf 2025 zal stilvallen met verwoestende gevolgen voor de wereld."

"Met het 'hypen' van één studie, zoals dat vandaag op grote schaal gebeurt, is niemand gebaat. Verdere aggregatie van data kan ons meer inzichten geven."

Tags klimaat