Hulpimam van Leuvense moskee die geschorst werd voor onder meer het verspreiden van het Salafisme, neemt drastisch besluit

door: PMN
Een hulpimam van de Leuvense moskee Al-Ihsaan heeft een drastisch besluit genomen. De man werd geschorst.

De geschorste hulpimam zou wel eens een gevaar kunnen betekenen voor onze veiligheid. Hij werd al een tijdje in het oog gehouden door staatsveiligheid. De hulpimam eist nu dat hij die documenten van staatsveiligheid kan inkijken.

De man werd uiteindelijk geschorst na diverse beschuldigingen. Zo zou de hulpimam banden hebben met een Salafitische organisatie. Hij zou ook het Salafistische gedachtengoed verspreiden via Facebook.

De kans dat de hulpimam de documenten mag inkijken is zeer klein. Het geheim van staatsveiligheid is immers geheim.