'Schaf de verplichte digitale meter af'

door: MRO
Afbeelding bron: Pixabay
Het Vlaams Belang reageert verontrust op het feit dat klanten die de plaatsing van een digitale meter weigeren, nog steeds afgesloten kunnen worden van het elektriciteits- en gasnet. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang).

Sinds juli 2019 worden de bestaande mechanische elektriciteits- en aardgasmeters met draaitellers stelselmatig vervangen door de zogenaamde digitale meters. Er worden nu enkel nog digitale meters geplaatst die draadloos communiceren met de netbeheerder. Wie de plaatsing van een digitale meter weigert, riskeert een afsluiting van het elektriciteits- en/of aardgasnet door de netbeheerder.

Eerder werd wel reeds voorzien in een uitzonderingsregeling voor personen die lijden aan elektro-hypersensitiviteit. Zij krijgen de keuzemogelijkheid om (vanaf 2023) een bekabelde digitale meter te laten installeren. “Maar er zijn ook veel andere personen die zich, onder meer omwille van mogelijke inbreuken op de privacy, de kortere levensduur van de nieuwe meters en het risico op hacken, zorgen maken over de plaatsing van een digitale meter bij hen thuis”, stelt Van Rooy. “Zij dienen volgens de Vlaamse Regering hun bedenkingen volledig opzij te zetten of ze riskeren een mogelijke afsluiting van het net.”

Vlaams Belang vindt het dan ook verrassend dat hier geen rekening mee wordt gehouden, des te meer omdat het Vlaams Parlement vorige legislatuur nog besliste dat een volledige afsluiting van het stroomnet niet kan. “Dat minister Demir kurkdroog zegt dat een afsluiting van de klant van het net tot de mogelijkheden behoort, is compleet disproportioneel en druist in tegen het idee van energie als basisrecht.” 

Het Vlaams Belang wijst ook naar voorbeelden in het buitenland waar het anders wordt aangepakt. “Terwijl in Vlaanderen de verplichte installatie geldt, bestaat in al onze buurlanden de mogelijkheid de installatie te weigeren”, besluit Van Rooy. “Het is zelfs zo dat in Wallonië oorspronkelijk, net zoals de huidige situatie in Vlaanderen, geopteerd werd voor een verplichte installatie. Het recente Waalse regeerakkoord vermeldt echter expliciet dat men het bestaande decreet zal aanpassen zodat de individuele keuzevrijheid van eenieder gerespecteerd wordt.”