Sophie Merckx (PVDA) maakt zich boos: "Absurd dat ik als huisarts niet mag testen op corona"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews
Sofie Merckx van PVDA vindt het onbegrijpelijk dat huisartsen geen patiënten mogen testen op het coronavirus.

Merckx, zelf huisarts, vindt dan ook dat de nieuwste testrichtlijnen van de federale overheid tekortschieten. "De criteria moeten dringend verruimd worden zodat we ook als huisarts breed kunnen testen. Dat is wat vandaag nodig is om de epidemie in te dijken", laat ze weten via een persbericht.

Momenteel mogen enkel personen die in het ziekenhuis opgenomen dienen te worden, getest worden op COVID-19. "Het is niet normaal dat ik als huisarts nog altijd niet zélf patiënten mag testen. Zelfs in de triagepost waar ik af en toe werk, mag ik geen mensen testen. Dat is absurd", vindt Merckx.

"Als ik als arts een vermoeden heb van COVID-19, moet ik dat kunnen controleren. Een zorgverlener moet elk mogelijk geval kunnen testen, ook als die persoon geen hospitalisatie vereist en thuis zit. Daarbij komt dat ik ook de huisgenoten van die zieke moet kunnen testen, daar zijn nu alle experts het over eens."