Loes Van den Heuvel doet opvallende uitspraak over Johny Voners: “Vroeg of laat zal dat weleens aan het licht komen”

door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Sinds het overlijden van Johny Voners is de toekomst van ‘F.C. De Kampioenen’ hoogst onzeker. Er is nog niets beslist over het al dan niet inblikken van nieuwe afleveringen. Loes Vandenheuvel vindt in elk geval dat de wens van de betreurde Johny Voners gerespecteerd moet worden.

“Omwille van het coronavirus zijn we met onze Kampioenen nog niet kunnen samenkomen. Vooraleer ik met de rest van de cast heb kunnen overleggen, spreek ik mij daar dus niet over uit”, reageert Loes Van den Heuvel in Primo.

“Wellicht heeft Johny zélf daar in het verleden ook iets over gezegd, over het eventuele voortbestaan van ‘F.C. De Kampioenen’ na zijn dood. En ik vind dat we dat moeten respecteren, zijn wens.”

“Wat iemand anders denkt of vindt, is ondergeschikt aan wat Johny zaliger zélf vindt dat het beste zou zijn. Vroeg of laat zal dat weleens aan het licht komen. Het is die wens die we met z’n allen moeten respecteren.”