Onderzoek bewijst vooroordeel: Met Turkse naam geraak je minder gemakkelijk aan een job

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews
Een onderzoeker van de Gentse Universiteit brengt de discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt in beeld.

Stijn Baert voerde verschillende steekproeven uit en de cijfers die daaruit voortvloeiden zijn frappant te noemen. Een sollicitant met een Turksklinkende naam heeft veel minder kansen op een gesprek over de job dan iemand met een Vlaamse naam.

De doctor trekt er ook zijn conclusies uit. Deze acties zijn onwettelijk, onetisch en ook volledig inefficiënt. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er geregeld gediscrimineerd wordt op leeftijd.

Baert dringt dan ook aan op straffen die hoog genoeg liggen om dit soort zaken in de toekomst te vermijden, al is het natuurlijk heel moeilijk om dit objectief vast te stellen en te meten.

Het onderzoek kan je via deze Tweet lezen.