Drastische verschuiving in groep die besmet raakt met covid-19 in België

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Er heeft zich tijdens de afgelopen weken een drastische verschuiving voorgedaan in de leeftijdsgroep van mensen die besmet raken met het coronavirus. Het grootste aantal bevestigde besmettingen situeert zich nu in de groep van 20 tot 29 jaar.

Uit het dashboard van Sciensano blijkt dat over de ganse periode bekeken de meeste besmettingen zich voordoen in de leeftijdsgroep 80-89 jaar. 

Als we de cijfers bekijken die tot dusver bekend zijn van de maand juli, dan staat de leeftijdsgroep 20-29 jaar afgetekend bovenaan als het gaat om het aantal bevestigde besmettingen met covid-19.

Zonder twijfel is het gedrag, het minder nauwgezet opvolgen van de coronamaatregelen, een verklaring. Mensen in deze leeftijdsgroep zijn minder kwetsbaar en lopen minder risico op complicaties.

Viroloog Marc Van Ranst vindt dat voldoende inspanningen moeten geleverd worden om mensen uit deze groep te bereiken en hen te laten inzien dat zij het coronavirus wel kunnen doorgeven aan mensen die verzwakt zijn of aan ouderen.

(Sciensano - aantal besmettingen met covid-19 in België van 1 tot 16 juli 2020)