Professor staatsrecht over manier waarop regering coronamaatregelen neemt: “Niet meer verantwoord dat het parlement nog buiten spel blijft”

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, heeft de regering de afgelopen maanden onze vrijheden fors ingeperkt, en nog steeds. De manier waarop dit wettelijk wordt georganiseerd, is volgens Patricia Popelier, professor staatsrecht aan de Universiteit Antwerpen, niet helemaal volgens het boekje.

“Bepaalde maatregelen zoals bijvoorbeeld de sluitingen en de isolatiemaatregelen, zijn door de federale minister genomen, bij ministerieel besluit. Daar heb ik wel een probleem mee. En dan nu de verplichting om mondmaskers te dragen op bepaalde plaatsen. Dat zijn maatregelen die ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer.”

“Volgens onze Grondwet moet dat bij een formele wet geregeld zijn. In eerste instantie, in maart, was er wel een bevoegdheidsgrond voor de minister om dat ministerieel besluit te nemen omdat dat plots en heel dringend was. Maar je kan dat niet in stand blijven houden”, legt professor Patricia Popelier uit in gesprek met Redactie24.

Parlement moet bevoegdheidsgrond geven

Het parlement moet de grenzen afbakenen waarbinnen de ministers moeten werken. “Er zijn oudere adviezen van de Raad van State die zeggen dat er meer specifieke bevoegdheidsgronden moeten komen vanuit het parlement die duidelijker aangeven wat de limieten zijn, wat een regering wel en niet kan doen.”

“Dit is er wel geweest met de bijzondere machtenwet, maar die is nauwelijks gebruikt voor die maatregelen. Men is alles blijven doen bij gewoon ministerieel besluit. Ik denk, zeker in deze periode, dat dit niet meer verantwoord is.”

Burgemeesters en provinciegouverneurs

“Het is ook bij ministerieel besluit dat bevoegdheid werd gegeven aan de burgemeesters en provinciegouverneurs om nog strengere maatregelen te nemen. Op basis daarvan heeft men nu zelfs een avondklok ingesteld.”

“Geen verwijt aan de provinciegouverneur, maar het probleem ligt bij het ministerieel besluit. Het parlement had al langer moeten ingrijpen om daar een meer solide wettelijke basis aan te geven.”

“Men heeft nu een pak meer informatie dan in maart over wat men kan doen en hoe ver men daarin wil gaan. Het parlement moet een duidelijke bevoegdheidsgrond geven aan de regering om op te treden.”