Komt Salah Abdeslam vrij door Sven Mary? Advocaat Walter Van Steenbrugghe denkt het antwoord al te kennen

bron: Dag Allemaal
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Zal Sven Mary, de advocaat van Salah Abdeslam, erin slagen om de terrorist vrij te krijgen? Mary vroeg de vrijspraak omdat er sprake is van procedurefouten in het proces. Het gaat om een overtreding van de taalwet uit 1935. Daardoor is het hele dossier volgens Mary onontvankelijk.

Het pleidooi van Mary zette overal kwaad bloed. Zelfs minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon gaf zijn mening en vond het niet kunnen dat de advocaat de vrijspraak vroeg voor Abdeslam. Collega-advocaat Walter Van Steenbrugge verdedigt het systeem van procedurefouten. Toch zou hij dat niet gepleit hebben mocht hij de advocaat geweest zijn van Abdeslam.

"Niet omdat het onsympathiek is, maar omdat het volgens mij geen kans van slagen heeft", benadrukt Van Steenbrugghe in Dag Allemaal. "Wanneer het gaat om flagrante schendingen van de rechten, dan kán je niet anders dan een procedurefout inroepen en is de enige juiste sanctie een vrijspraak."

Belang van procedurefouten

Van Steenbrugghe legt uit waarom procedurefouten wel belangrijk zijn. "In het geval van een huiszoeking bijvoorbeeld, is het héél belangrk dat die gemotiveerd is en ondertekend door de juiste persoon. We willen niet evolueren naar een maatschappij waarin men te pas en te onpas huiszoekingen kan doen. Hetzelfde met een aanhoudingsbevel. Alleen de onderzoeksrechter kan daarover beslissen, en daarom is die handtekening zo belangrijk."

Weinig kans

Een brief in een andere taal is van een heel andere orde, stelt Van Steenbrugghe. "Ja. Voor je 't weet kunnen mensen met opzet fouten maken tegen de wet. Dat moeten we voorkomen. Maar die brief? Zoiets maakt weinig kans, denk ik. Voor zo'n kwesties hebben we dringend behoefte aan een nieuw strafwetboek. Vergeet niet dat het onze ruim tweehonderd jaar oud is. Minister Geens ging er werk van maken, maar daar zag ik nog niet veel van."