Er hangt opnieuw zeer slecht nieuws boven het hoofd van prins Laurent

bron: Het Laatste Nieuws/De Standaard
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
De deuren van de Kamer moeten openblijven als de advocaat van prins Laurent zich verdedigt. "Als iemand wordt berecht, moét dat in het openbaar gebeuren", zegt advocaat Laurent Arnauts. Daarmee wil Arnauts vooral voorkomen dat men achteraf zegt dat alles "binnenskamers geregeld is". Intussen raakte ook bekend dat de prins een tweede sanctie boven het hoofd hangt.

De regering stelde voor om 15 procent - ofwel 46.000 euro - van de jaarlijkse dotatie van prins Laurent in te houden. De regering neemt die beslissing omdat de prins in legeruniform aanwezig was bij een feestje van het Chinese leger. Laurent had daar helemaal geen toestemming voor gevraagd. In de wet van de dotaties van 2013 staat dat de regering in zo'n geval een sanctie kan voorstellen. Het parlement moet dat wel goedkeuren.

Openbaar

De prins legt er zich echter niet bij neer. Hij eist zich te kunnen verdedigen. Kamervoorzitter Siegfried Bracke wil aan die wens voldoen. Omdat er echter geen pasklare wet rond bestaat, moet nu een speciale procedure worden uitgewerkt. Normaal gezien zou de conferentie van Kamervoorzitters gisteren beslissen of er een tijdelijke commissie zou opgericht worden en of de advocaat van de prins achter gesloten deuren zou gehoord worden.

Advocaat Laurent Arnauts had echter een brief bezorgd aan voorzitter Bracke met de uitdrukkelijke vraag om de hoorzitting niét achter gesloten deuren te houden. Daarom werd de conferentie met een week uitgestled. "Ik heb verschillende argumenten opgesomd, waarvan de belangrijkste een principiële is: de grondwet voorziet dat elke terechtzitting openbaar moet zijn", verduidelijkt Arnauts. 

"In dit geval neemt het parlement een gerechtelijke functie op. Er zijn slechts enkele uitzonderingen, onder meer wanneer er minderjarigen betrokken zijn. Maar in dit geval is er geen enkele reden die een uitzondering zou toestaan."

Transparantie

Meester Arnauts heeft ook nog een politiek argument om de zitting openbaar te houden. "In eerste instantie vragen wij natuurlijk dat er geen sanctie zou zijn, in de tweede plaats een proportionele sanctie en in derde instantie een alternatieve sanctie. Stel dat het parlement achter gesloten deuren ingaat op één van onze verzoeken, zou de publieke opinie kunnen zeggen dat alles binnenskamers geregeld is en dat de prins bevoordeeld wordt. Wij wensen transparantie opdat de parlementsleden hun taak in alle vrijheid zouden kunnen uitoefenen."

Tweede sanctie

Nu blijkt dat er ook nog een tweede sanctie dreigt voor Laurent. Dat schrijft De Standaard vandaag. De krant kon een brief inkijken van december 2017 van de premier aan de prins. Daarin haalt hij de "talrijke mediaoptredens" van Laurents advocaat Laurent Arnauts aan. Onder meer op 1 december, waarmee de premier verwijst naar een persartikel waarin Arnauts de wet ter discussie stelt waarop de regering zich beroept om Laurent te straffen.

Volgens Arnauts is de wet niet duidelijk en zelfs in strijd met de grondwet en de rechten van de mens. Michel wijst er dan ook op dat de koninklijke familie zich terughoudend moet opstellen bij publieke meningen. "De vraag rijst of zo'n attitude niet in tegenstrijd is met de plicht tot terughoudendheid", schrijft Michel. Hij laat daarbij weten dat de regering het recht heeft om de procedure voor een nieuwe ingreep in de dotatie te starten. "De dreiging met een tweede sanctie is verwonderlijk", reageert Arnauts. "Ik heb de premier gewezen op de rechten van de verdediging."

Tags