School onder vuur door schrijfopdracht over islam: "Was niet de bedoeling te kwetsen"

door: STS
leerlingen in klas met leerkracht
Afbeelding bron: Shutterstock.com

Een Nederlandse school is in opspraak gekomen door een schrijfopdracht over de islam, die leerlingen voor de les godsdienst moesten maken. Er wordt verontwaardig gereageerd op enkele begeleidende vragen.

De opdracht van de leerlingen luidde als volgt: "Schrijf een krantenartikel van 500 woorden over de godsdienstvrijheid en de islam. De volgende vragen moeten erin besproken worden: 'Wat betekent de vrijheid van godsdienst voor moslims die aanslagen plegen?', 'hoe kunnen wij onszelf beschermen tegen fundamentalisme?', 'hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd in naam van de islam?', 'hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?' en 'waarom zijn er zoveel moslimterroristen?'."

De school, het Visser 't Hooft Lyceum in Leiden, reageerde door een verklaring op haar website te plaatsen: "Ons standpunt is dat geen enkel geloof of levensbeschouwing als geheel mag worden aangesproken op de acties van een kleine groep. Als school nemen wij afstand van enkele vragen in de schrijfopdracht tijdens een les godsdienst van deze week."

"Wij hebben respect voor elkaar, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid en betreuren het als mensen zich door deze opdracht gekwetst voelen. Dat is zeker niet de bedoeling geweest."