Rechtbank geeft Unia gelijk: "Die vzw discrimineert moeders met hoofddoek"

door: STS
Moslima - hoofddoek
Afbeelding bron: Pixabay (archieffoto)

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia heeft Moeders voor Moeders voor de rechtbank gesleept omdat die vzw hulpbehoevende moeders met een hoofddoek discrimineerde. De rechtbank gaf Unia gelijk.

Moeders voor Moeders, een vereniging in Borgerhout die een uitgebreide hulpverlening biedt aan moeders en alleenstaande vaders in nood, voorzag aparte hulpverlening voor hulpbehoevende moeders die een hoofddoek dragen. "Ook vrijwilligers en begeleiders van deze moeders werden gediscrimineerd door hen te onderwerpen aan een hoofddoekenverbod", klinkt het bij Unia.

"Recht hebben op hulpverlening maar op een gesegregeerde manier in een aparte ruimte, is een discriminatie op grond van geloof, omdat hulpbehoevende moeders met een islamitische hoofddoek worden uitgesloten van de volledige dienstverlening van Moeders voor Moeders. Dit is stigmatiserend en doet afbreuk aan de geest van de antidiscriminatiewetgeving", aldus Unia.

Thuisgevoel

"Moeders voor Moeders voerde onder andere aan dat het hoofddoekenverbod nodig is om een thuisgevoel te creëren voor moeders die zich niet op hun gemak voelen omdat er vrouwen met een hoofddoek aanwezig zijn. Dat argument is verworpen door de rechtbank, die zegt dat deze doelstelling op (veronderstelde) islamofobe gevoelens van sommige moeders berust. Discriminerende en islamofobe beweegredenen kunnen nooit een discriminatie rechtvaardigen."

Armoede

"Leven in armoede brengt gevoelens van schaamte, gebrek aan zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld met zich mee. Hulp vragen is vaak een moeilijke stap voor de betrokkenen. De rechter zegt dat islamitische moeders bij de vzw een stuk van hun eigen thuisgevoel moesten opgeven om voor anderen een thuisgevoel te kunnen garanderen. Ze moesten hun hoofddoek afnemen om te kunnen gebruik maken van de volledige dienstverlening. Zo werd dus een bijkomende drempel opgeworpen."