Grote vrees dat Russische schepen op deze manier toch nog in Belgische wateren varen ondanks het verbod

door: PMN
reddingsschip
Afbeelding bron: Pixabay

Europa heeft een nieuw pakket van sancties klaar. Eén van die sancties is dat men Russische schepen en door Rusland geëxploiteerde schepen de toegang tot onze havens zal ontzeggen.

Het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) moet controleren dat Russische schepen niet onze wateren komen. In het nieuw wetsontwerp maritieme beveiliging van vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne zal ook een wettelijke basis toegekend worden aan de scheepvaartautoriteiten om schepen officieel de toegang tot de havens te ontzeggen.

Ook wanneer schepen zich niet aan de voorschriften houden inzake beveiliging en traceerbaarheid van goederen en personeel, hebben de MIK-partners de mogelijkheid dit verder te onderzoeken en kunnen deze schepen geweerd worden uit onze havens.

Maar er is een grote vrees dat Russische schepen deze sanctie zullen proberen om te zeilen. Ze zullen zich snel onder een nieuwe vlag inschrijven.

Bij het MIK maakt men zich sterk ook dan de Russische schepen nog te kunnen onderscheppen. “De MIK-partners beschikken echter over de tools om dit te achterhalen en zullen, als de Europese sancties dit voorschrijven, hiertegen kunnen optreden”, klinkt het.
 

Tags