Annelies Verlinden krijgt verwijt over geldkwestie: "Ze verbreekt haar belofte"

door: STS
Annelies Verlinden
Afbeelding bron: Photonews

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) krijgt het verwijt haar belofte te breken.

Verlinden en de politievakbonden hadden een akkoord bereikt over de lonen van politieagenten. Die gaan met 5% stijgen. Nu is er discussie over wie dat gaat moeten betalen.

"Minister Verlinden heeft beloofd dat het federale niveau de meerkost op zich zou nemen. Maar nu vangen we op dat de factuur wordt doorgeschoven naar de lokale besturen", verklaarde politievakbond VVSG aan de VRT.

"Het is niet duidelijk hoe zij die verdeelsleutel dan ziet. Maar drie vierde van de agenten is in dienst van de lokale besturen, dus als wij daarvoor moeten instaan, gaat het over 90 miljoen euro."

"Het is goed dat agenten er iets bijkrijgen, maar wij hebben nooit het engagement opgenomen om daar sowieso iets van mee te betalen."