Belangrijk nieuws voor wie opgeroepen wordt als bijzitter bij verkiezingen

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews

Sommige mensen weten wat het is om bijzitter te zijn in de verkiezingen. Bepaalde beroepen worden steevast opgeroepen.

Vanaf de volgende verkiezingen wordt een nieuwe regel ingevoerd voor wie geregeld opgeroepen wordt als bijzitter. Bij de lokale en provinciale verkiezingen kan wie twee keer bijzitter is geweest, vanaf de derde keer vrijstelling vragen bij een nieuwe oproep.

De telling start wel pas vanaf de eerstvolgende verkiezingen. Dit besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Met deze aanpassing tonen we begrip voor mensen die al meermaals hun burgerplicht hebben vervuld. Wie meer dan twee keer wordt opgeroepen en wil zetelen, kan dat nog. Maar voor wie dit voldoende is geweest, willen we als overheid billijk zijn”, klinkt het.

Bij elke verkiezing (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal én Europees) zijn het de voorzitters, secretarissen en bijzitters in de stem- en telbureaus die de verkiezingen in goede banen leiden. Burgers die bij verkiezingen worden opgeroepen om te zetelen als voorzitter, secretaris of bijzitter, zijn verplicht om op deze oproep in te gaan. Alleen bij verhindering die men binnen de 72 uur moet melden en bewijzen (bv vanwege werk of verblijf in het buitenland), kunnen bijzitters afwezig blijven. Wie gewoonweg niet opdaagt op de dag van de verkiezingen, riskeert een boete.