"Burgers hebben het recht te weten hoeveel de massa-immigratie hen precies kost"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Vlaams Belang wil dat de kostprijs van immigratie volledig berekend wordt en dient daarvoor een voorstel van resolutie in. 

Het Vlaams Belang dient in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie in waarin de partij de Vlaamse Regering vraagt om een onafhankelijke, volledige studie te bestellen naar de impact van migratie op onze Vlaamse economie en financiën. De vorige studie, die in 2018 werd besteld door toenmalig federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), bevatte immers tal van fouten.

"De grootste tekortkoming is dat er geen generatierekening werd gemaakt, wat tot valse conclusies heeft geleid", zo zegt Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang). "Een nieuwe studie moet dit rechtzetten en elk mogelijk Vlaams beleidsdomein mee in beschouwing nemen."

De studie naar de impact van migratie op de Belgische economie uit 2018 werd uitgevoerd door de Nationale Bank van België (NBB). De focus lag daarbij op niet-EU-burgers en op de kosten en opbrengsten voor de arbeidsmarkt en overheidsfinanciën van verschillende migratiekanalen, waaronder asiel tot gezinshereniging. De resultaten die werden gepresenteerd waren echter bijzonder onvolledig omdat allerlei kosten (zoals illegaliteit, asielopvang en veiligheid) niet meegerekend werden, zo duidt het Vlaams Belang.

Daarbovenop en bovenal bracht de studie enkel de beroepsactieve leeftijd van de migranten in rekening, en niet hun hele levensloop. "Bizar, want de zogeheten generatierekening is nochtans een internationaal erkende methode", aldus van Rooy.

De kritiek van het Vlaams Belang werd ook bevestigd door wiskundige en antropoloog dr. Jan van de Beek (VUAmsterdam), die onderzoek deed naar migratie-economie. Met de cijfergegevens die de studie van de NBB bevatten, heeft hij berekend dat een autochtoon de Belgische schatkist gemiddeld 63.000 euro opbrengt, terwijl een immigrant van de eerste generatie ons gemiddeld bijna 200.000 euro kost.

"Dat is dus een verschil van maar liefst 263.000 euro. Ook een allochtoon van de tweede generatie kost ons over zijn hele levensloop gemiddeld nog altijd veel geld, namelijk 83.000 euro", reageert van Rooy. De NBB gebruikte de data echter zeer selectief en maakte een bizarre berekening, als zouden de tweede generatie-migranten de Belgische schatkist meer opleveren dan autochtonen. Dit deed men door deze groep allochtonen op beroepsleeftijd te vergelijken met autochtonen over hun hele levensloop.