"Dit grote voordeel voor Parlementsleden moet afgeschaft worden"

door: STS
Sihame El Kaouakibi
Afbeelding bron: Photonews

Nu blijkt dat Sihame El Kaouakibi al zes maanden ziek thuis zit, maar toch haar volledige wedde als Vlaams Parlementslid krijgt, gaan er stemmen op om dat privilege voor Parlementsleden af te schaffen.

Een arbeider met ziekteverlof valt na een week terug op de mutualiteit, een bediende na een maand. Maar voor een parlementslid geldt dit niet, en van een controlearts is ook geen sprake.

Verschillende partijen willen dit veranderd zien. Vlaams Belang, Groen en PVDA willen aanpassingen doorvoeren. Ook N-VA zei bij monde van Wilfried Vandaele "niet te beroerd te zijn om het statuut nu en dan eens te herzien".

"Parlementsleden moeten aan dezelfde spelregels voldoen als mensen in de buitenwereld. Er moet controle zijn bij ziekte. Het Parlement zweeft niet boven de samenleving, wij staan in de samenleving. Voor de mensen die er zetelen moeten dezelfde spelregels gelden", stelde Björn Rzoska van Groen in 'Villa Politica'.

"Het is tijd dat er iets verandert, want dit is echt niet meer normaal. Dit is een overblijfsel van 150 jaar geleden, dat parlementsleden een soort privilege genoten boven andere burgers. Ze moeten rechten en plichten krijgen zoals normale werknemers", zei Jos D'Haese van PVDA.