Druk op regering neemt toe: "Wordt de meerderheid dan opgeblazen?"

door: MRO
de voltallige regering De Croo
Afbeelding bron: Photonews

Het verbod op niet-essentiële reizen zorgt voor onrust binnen de regering. Politiek journalist Ivan De Vadder vraagt zich luidop af of de meerderheid zal worden opgeblazen.

De onenigheid draait om het verbod op niet-essentiële reizen. Dit gold aanvankelijk tot 1 maart, maar werd verlengd tot 1 april. Het stuit echter op kritiek vanuit Europa en zou op het Overlegcomité op 26 februari geëvalueerd worden.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez laat er in de Waalse media echter geen twijfel over bestaan. Wat hem betreft kan het verbod op niet-essentiële reizen niet zomaar van kracht blijven tot 1 april.

"Het politieke akkoord stelt tot nu toe een einde aan die maatregel op 1 maart en niet daarna", is Bouchez duidelijk. Hij wil een diepgaande discussie. "Een dergelijke beperking van een zo fundamentele vrijheid kan niet worden uitgebreid zonder een absolute noodzaak aan te tonen."

Politiek journalist Ivan De Vadder vraagt zich af wat er zal gebeuren indien de maatregel toch wordt verlengd. "En wat gebeurt er als de grenzen niet open gaan op 1 maart? Wordt de meerderheid dan opgeblazen?"