Maal vijf in 30 jaar: “Waarom moet dit bedrag voor 2022 opnieuw worden verhoogd?”

door: BVDO
Raoul Hedebouw
Afbeelding bron: Photonews

Op verzoek van premier Alexander De Croo (Open VLD) komt er een verhoging van de overheidsfinanciering van de partijen, terwijl er eigenlijk een wet over de vermindering ervan gestemd wordt. De PVDA wil dat de dotaties op alle niveaus gehalveerd worden.

"Het voorstel van mevrouw Tillieux is in overeenstemming met de wensen van de premier en vermindert de federale dotaties aan de politieke partijen met 1,11 %... nadat ze eerst geïndexeerd worden", zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. "Het wetsvoorstel bepaalt dat de dotaties eerst met 2% worden geïndexeerd, dus verhoogd, en pas daarna met 1,11% worden verlaagd. Het resultaat van de operatie is dat de dotaties in 2022 dus opnieuw zullen stijgen, een nettotoename van 0,87% ten opzichte van 2021."

De PVDA-voorzitter legt de duizelingwekkende cijfers over dotaties en andere subsidies aan politieke partijen op tafel. "Dat is een toename van ongeveer 280.000 euro op een bedrag van al meer dan 32 miljoen. En we hebben het hier alleen over de federale dotatie. De politieke fracties in de Kamer ontvangen ook 9,6 miljoen euro aan subsidies, naast dotaties van de gemeenschappen en gewesten en van de provincies. Totale kosten voor de belastingbetaler: meer dan 73 miljoen euro. Waarom moet dit bedrag voor 2022 opnieuw worden verhoogd?", vraagt Raoul Hedebouw zich af.

De PVDA diende begin 2021 een voorstel van bijzondere wet in dat aan deze verschillende punten van kritiek tegemoetkomt. Ze past een verlaging van 50% toe op alle dotaties en subsidies voor de politieke partijen, ongeacht het bestuursniveau.

Jaarlijks zou er zo structureel 20 miljoen besparen. "In plaats van de les te lezen over de uitgaven van politieke partijen, zou de Vivaldi-regering beter het probleem bij de wortel aanpakken door ermee in te stemmen haar eigen financiering te verminderen. Daar knelt het schoentje", aldus Raoul Hedebouw.

Lees al het nieuws in de gratis app van Redactie24