Magnette boos: "Ondraaglijke keuze tussen wie wél behandelen en wie niet"

door: MRO
Paul Magnette
Afbeelding bron: Photonews

Paul Magnette heeft zich in een videoboodschap bijzonder boos gemaakt. Hij hamert op de ernst van de situatie in België die hij omschrijft als de ergste voor de zorgsector sinds WO II.

De voorzitter van PS wijst erop dat het moment komt waarop men in de ziekenhuizen zal moeten kiezen welke persoon men wel en welke persoon men niet zal behandelen.

"De situatie is extreem erg. De waarheid is dat ons zorgsysteem nog nooit zo onder druk heeft gestaan sinds de Tweede Wereldoorlog. Nog nooit zijn de medewerkers in de zorg onderworpen aan dergelijke druk en moeilijkheden om de situatie aan te pakken."

"Niet alleen op menselijk, fysiek, mentaal, materieel,  maar ook op psychologisch vlak. Ik zou zelfs zeggen op moreel niveau. De situatie is extreem erg. We zijn bezig met tellen hoeveel dagen ons nog resten voordat ons zorgsysteem kraakt."

"Op welk moment zullen de ziekenhuizen niet meer voldoende ruimte kunnen bieden aan mensen die lijden. Op welk ogenblik zal het zorgpersoneel  gedwongen worden om de moreel ondraaglijke keuze te maken wie te behandelen en wie niet te behandelen op basis van de situatie. Op dat moment zijn we nu."