Meyrem Almaci reageert kordaat op uithaal op Kristof Calvo

door: PMN
Meyrem Almaci Groen
Afbeelding bron: Photonews

Bij Groen kampen ze met een serieus intern probleem. Kristof Calvo is bijzonder teleurgesteld dat hij geen minister is mogen worden.

Voorzitster Meyrem Almaci belde hem al, maar Calvo had geen zin om de telefoon op te nemen. “Het partijbestuur onderstreept dat de voorzitter en de hele onderhandelingsploeg samen een breedgedragen regeerakkoord bereikten en roept hen ook op samen toe te zien op de verdere uitvoering ervan”, onderstreept Almaci

“Wat betreft de aanstelling van Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten als ministers bevestigt het partijbestuur van Groen dat die conform de afspraken zijn verlopen.”

Maar het blijft wel een pijnlijke zaak. “Het is op menselijk vlak niet gelopen zoals we gewild hadden. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de manier waarop kandidaten geïnformeerd worden, vooral als de timing heel kort is.” 

“Het partijbestuur besluit daarom om het besluitvormingsproces voor de aanduiding van de ministers te evalueren.”