Minister Weyts eist 100.000 euro dwangsom per dag van regering De Croo

door: BVDO
Ben Weyts
Afbeelding bron: Photonews

Minister Ben Weyts zet de federale regering onder druk om de concentratie van vliegroutes boven de Vlaamse Rand ongedaan te maken. In een nieuwe procedure voor het Hof van Beroep vordert Weyts dwangsommen van € 100.000 per dag zolang de federale regering de vliegroutes niet opnieuw aanpast.

De rechtbank van eerste aanleg heeft de federale regering in februari al opgelegd om nieuwe vliegroutes uit te werken, maar tot nu toe maakt federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) geen aanstalten om dat ook echt te doen.

“Het kan niet dat de federale regering ingrepen doet die van Brussel een soort no-fly-zone moeten maken, terwijl de geluidsoverlast voor Vlaanderen is”, zegt Weyts. “Als de federale regering niet vatbaar is voor redelijkheid en argumenten, dan moeten zware dwangsommen maar de doorbraak forceren.”

Op basis van radarplots en geluidsmetingen heeft minister van Vlaamse Rand Ben Weyts in oktober aangeklaagd dat de vliegroutes van en naar de luchthaven van Zaventem heimelijk verlegd werden. De federale regering paste de vliegroutes in alle stilte aan, zonder enig overleg en ging daarbij lijnrecht in tegen een eerdere veroordeling.

Geluidsoverlast

Weyts kreeg geen gehoor nadat hij de kwestie aankaartte op het Overlegcomité en trok vervolgens naar de rechter. In februari gaf de rechtbank van eerste aanleg Vlaanderen over de hele lijn gelijk. De federale regering kreeg 6 maanden de tijd om nieuwe vliegroutes uit te werken, maar maakte daartoe nog geen aanstalten.

Weyts vordert in de procedure voor het Hof van Beroep nu dwangsommen van € 100.000 per dag zolang de federale regering de vliegroutes niet herstelt en dus niet zorgt voor een billijke spreiding van de geluidsoverlast.

Het is zeker niet ondenkbeeldig dat de rechter ingaat op die vraag, want de federale regering moet nu al € 50.000 per week dwangsommen betalen aan enkele Noordrandgemeenten ten gevolge van een ander vonnis: die teller staat ondertussen al op € 4,4 miljoen. Als daar dwangsommen van € 100.000 per dag bijkomen, dan kan de federale overheid niet anders dan eindelijk werk maken van een billijke spreiding van de vliegroutes.

Weyts wil bovendien de opbrengsten van de dwangsommen gebruiken om geluidswerende investeringen te doen in de getroffen gemeenten van de Vlaamse Rand.