'OCMW gebruikte extra covid-steun om coronaboete voor vluchteling te betalen'

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

OCMW's krijgen extra covid-steun. Volgens Vlaams Belang wordt deze steun niet overal gebruikt voor financiële steun voor kwetsbare personen. Zo zouden er ook coronaboetes mee worden betaald voor vluchtelingen die de maatregelen niet naleven.

Volgens Vlaams Belang Kamerlid Ellen Samyn wordt de extra COVID-steun van de overheid aan de OCMW's op sommige plaatsen niet enkel gebruikt voor financiële steun voor kwetsbare personen.

"Zo hebben we weet van een Vlaams OCMW dat deze steun heeft aangewend om een door het gerecht opgelegde boete mee te betalen, die juist was opgelegd wegens overtreding van de coronaregels", aldus Samyn.

Het Vlaams Belang wijst erop dat zulks gebeurde onder de vorm van een niet terugvorderbare steun met gelden van de door de federale overheid voorziene COVID-19-premie, categorie 6 (het verlenen van hulp bij onbetaalde facturen).

"De programmatorische federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie werd hiervan op de hoogte gesteld en zou overigens al goedkeuring hebben gegeven voor deze zogenaamde steunaanvraag", vervolgt Samyn.

"Omdat het gelijkstellen van boetes met onbetaalde facturen sterk ruikt naar misbruik van steunmaatregelen, heb ik minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) hierover vragen gesteld. 

Helaas bleef de minister in haar antwoord even vaag als nietszeggend. "Enerzijds stelt ze, alsof we dat nog niet wisten, dat OCMW's de mensen zo goed mogelijk moeten helpen, om te voorkomen dat ze in een nog moeilijkere situatie terechtkomen", aldus Samyn.

"En anderzijds dat OCMW's moeten bepalen wat de noden van de mensen zijn om deze crisis het hoofd te kunnen bieden. Maar concrete antwoorden op mijn vragen kreeg ik niet."